Václav Lamr

/ 1943 Rodák z Litovle. Vyučen jako zedník, absolvoval uměleckoprůmyslovou školu v Brně na oboru malířské techniky a malba v architektuře / 1961-1964 / Později pracoval jako štukatér v uměleckých řemeslech, divadelní výtvarník, arteterapeut a ošetřovatel na psychiatriii v Želivu  a jako ošetřovatel tělesně postižených v Habrovanech / 1966-1970 /
      Před rokem 1968, v době myšlenkového a společenského uvolnění, vystavoval na samostatných a kolektivních výstavách nastupující generace výtvarníků a pořádal literární večery vlasní poesie v Brně a Praze. Byl zván i do zahraničí, ale tento vývoj přerušila okupace v roce 1968.Od roku 1970, po událostech, které ho orientovaly ke křesťanským hodnotám zanechal na deset let uměleckou dráhu a zabýval se plně illegální misijní a evangelizační činností  skze ,,neregistrovaný,, sbor letničních v Brně. V té době pracoval také mezi Romy na východním Slovensku.Od roku 1979 žije s manželkou Marií v Praze se kterou má dva syny, Kristiána a Davida.Od roku 1980 byl opět veden k obnově umělecké činnosti, kterou používá se záměrem podpoření evangelizační činnosti.
    V roce 1991 založil v Praze českou větev mezinárodního hnutí podnikatelů a pracujících křesťanů známou jako ,,Obchodníci - podnikatelé plného evangelia,, / Full Gospel Men´s Fellowship  Internacional- FGBMFI /, která sdružuje muže všech povolání a také i umělce. Jako součást své misijní činnosti píše články, poezii a aforismy ,tvoří obrazy a grafiky, kterými chce přiblížit závažná a známá biblické thémata s všelidskou platností / Návrat ztraceného syny, Milosrdný Samaritán, Zápas Jákoba s andělem, utrpení Joba atd / Vystavuje  v různých Českých městech i v zahraničí. Tyto výstavy jsou vynikajícím prostředím pro přirozeně vedené evangelizační rozhovory. Na základě své misijní činnosti v romských osadách získal materilál pro illustrace několika knih romských autorů a pro česko-romský překlad Janova evangelia.Je evidován jako výtvarník národních menšin v české republice.Vydává své sbírky aforismů a poezie,a v rámci CAM i biblické studie s grafickými demonstracemi. 
     S manželkou založil misijní sdružení Christ art mission, / CAM / které využívá umělecké formy k šíření křesťanských hodnot.a podílí se několik let i v politické sféře skrze  ,,Forum angažovaných křesťanů,,/ FAK/  kde oslovuje lidi veřejné sféry i skupiny kontroversní. Skrze kreativní formy evangelizace koná plakátovou a bilbordovou misii a evangelizační přednášky a výstavy mezi ezoteriky na jejich festivalech.V posledním roce se zaměřuje na aktualizaci duchovního odkazu české reformace./ Akce kolem Betlémské kaple v Praze, čtení Slova v ulicích, heppeningy, oslovování zahraničních turistů a cizinců v Praze.Hledá nové formy jak oslovit lidi evangeliem.

021

021

l13 (1)

l13 (1)

024

024

017

017

l05

l05

l06

l06

l11

l11

l04

l04

019

019

023

023

018

018

016

016

l14

l14

l07

l07

l05

l05

l03

l03